Khô Gà Lá Chanh 𝐑&𝐌 Hũ 200gr

70,000 55,000

Chuyên dùng cho siêu thị tiện lợi, tạp hoá…

Danh mục: