Đậu Phộng Tỏi Ớt 𝐑&𝐌 Hũ 350gram

70,000 50,000

Chuyên dùng cho siêu thị, tạp hoá….